Disclaimer

De informatie op deze site wordt regelmatig geactualiseerd. Het copyright van deze site berust bij meestervervalsers.nl . Alle informatie zoals tekst en afbeeldingen mogen nooit zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt.

Doel website
Alle informatie en materialen worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van meestervervalsers.nl. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van meestervervalsers.nl.

Aansprakelijkheid
De content op de website van meestervervalsers.nl wordt zonder enige garantie. Wij garanderen echter niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke. meestervervalsers.nl behoudt zich het recht om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

Gegevensbescherming
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Deze informatie zal nimmer worden verkocht of op enigerlei wijze worden doorgespeeld aan derden.

sitemap